Hus

av olika slag kan man se att det finns. Den man normalt tänker sig ett hus är det som en hustillverkare byggt, det huset som är mer konkret som det dessutom går att besöka fysiskt och bo i. Och som naturligtvis också har ett reellt värde i pengar. Den typen av hus är det man kanske normalt tänker på när det gäller hus.

Nu finns förstås en annan du av hus men då mer virtuella kan man kalla det för. Dessutom så kan man på namnet tro att de finns där uppe i skyn, detta eftersom de brukar benämnas som molntjänster. Vilket innebär att man helt enkelt flyttar ut data som är lagrade lokalt på den egna datorn eller i nätverket ut till servrar som finns hos leverantören av molntjänsten. Och det är faktiskt även det en form av hus kan man säga.